Regulamin

REGULAMIN KLINIKI ZIEMLEWSKI

 1. Pacjentem” Kliniki Ziemlewski” może zostać osoba pełnoletnia, która w podpisanej zgodzie na zabieg oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania danego  zabiegu, będącego w ofercie Kliniki. W przypadku osób niepełnoletnich korzystanie z oferty Klinik jest możliwe tylko za pisemną zgodą Rodzica lub Opiekuna Prawnego. Konsultacji lekarskie i kosmetologiczne osób niepełnoletnich, odbywają się w obecności Rodzica lub Opiekuna Prawnego.
 2. W przypadku  problemów zdrowotnych , będących przeciwwskazaniem do zabiegu należy dostarczyć zaświadczenie od lekarza specjalisty, w którym lekarz wyraża zgodę  na przeprowadzenie zabiegu.
 3. Podczas wykonywania  zabiegu, należy niezwłocznie informować  lekarza/ kosmetologa o niepokojących odczuciach związanych z przeprowadzanym zabiegiem.
 4. Pacjent Kliniki korzysta z zabiegów będących w ofercie gabinetu  na własną odpowiedzialność. Roszczenia z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia, mogą być składane przez pacjenta w przypadkach uzasadnionych tzn. gdy  zostały spowodowane przez Klinikę lub jego personel w sposób zawiniony.
 5. Z zabiegów mogą korzystać osoby posiadające ważny karnet na pakiet zabiegowy oraz te, które dokonały jednorazowej opłaty za  zabieg,  w recepcji  Kliniki.
 6. Wykupiony karnet zabiegowy jest ważny przez 6 miesięcy od daty pierwszego zabiegu, na który zapisał się Pacjent.
 7. Przedłużenie  ważności karnetu jest możliwe w przypadkach uzasadnionych/ pacjent jest zobowiązany do wcześniejszego zgłoszenia ( telefonicznego lub osobistego) u Menagera Oddział czasu, w jakim nie będzie mógł korzystać z usług Kliniki.
 8. W przypadku braku możliwości skorzystania z  zarezerwowanego zabiegu, swoją nieobecność należy zgłosić w dzień poprzedzający zabieg.
 9. Zabiegi oraz konsultacje nieodwołane traktowane są jako odbyte i odpisywane zostaną z zakupionego pakietu zabiegowego .
 • Kliniki Ziemlewski zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany godziny zabiegu lub konsultacji w uzasadnionych przypadkach.

 

Regulamin realizacji voucherów wartościowych

 1. Voucher Wartościowy- to bon zakupiony na zabiegi kosmetyczne lub zabiegi z zakresu medycyny estetycznej w Kliniki Ziemlewski na określoną kwotę.
 2. Voucher   zostaje zakupiony przez przez Klienta zwanego dalej Zamawiającym dla osoby trzeciej, zwanej dalej Obdarowanym.
 3. Bon upoważnia do skorzystania/ zakupu z zabiegów kosmetycznych, zabiegów medycznych lub kosmetyków w gabinecie zgodnie z aktualnym cennikiem.
 4. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu telefonicznie, mailowo lub osobiście w gabinecie.
 5. Bon upominkowy ważny jest 6 miesiące od daty wystawienia. Wystawienie bonu opatrzone jest datą, pieczątką gabinetu i podpisem.
 6. Aby korzystać z posiadanego bonu upominkowego należy go wcześniej okazać.
 7. Bon/wygrana w konkursie, nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
 8. Jeśli wartość wybranego zabiegu kosmetycznego, zabiegu z medycyny estetycznej lub kosmetyku jest niższa niż wartość bonu, gabinet nie zwraca różnicy wartości. Obdarowany może dokupić inny zabieg lub kosmetyk  dopłacając stosowną różnicę.
 9. W przypadku jeśli wartość zabiegu lub kosmetyku przewyższa wartość bonu upominkowego,  osoba Obdarowana dopłaca zobowiązana jest dopłacić różnicę.
 • Bon można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług.

Regulamin Promocji w gabinecie

 1. Gabinet „Kliniki Ziemlewski” zastrzega sobie prawo do odwoływania promocji lub zmian ich warunków bez podawania przyczyn w dowolnym momencie ich trwania.
 2. Odwołanie lub zmiana nie dotyczy wykupionych promocji w okresie ich ważności.
 3. Promocje prowadzone równocześnie nie łączą  się a Pacjent ma prawo korzystać z promocji, która jest dla niego najbardziej  korzystna.
 4. Promocje są określone czasowo i ich obniżona cena obowiązuje jedynie podczas ich trwania.
 5. Jeśli Pacjent chciałby skorzystać z ceny promocyjnej podczas kolejnych zabiegów może wykupić dowolną ilość i wykorzystać  w późniejszym czasie.
 6. W przypadku wykupienia kilku zabiegów w promocyjnej cenie Pacjent zobowiązany jest dokonać jednorazowej wpłaty za wybraną usługę.
Zadzwoń do nas